Translate

28 Ekim 2017 Cumartesi

Kitap Alışverişim | Online/Mağaza | D&R ve Kitapyurdu

Merhabalar!!
Bugünki yazımda sizlerle biraz farklı bir içerikten bahsedeceğim... Kitap almayı ve okumayı çok seviyorum, kitapları incelemek, vakti kitaplarda geçirmek bence paha biçilemez anlardan olabilir... Sıklıkla da kitap alışverişi yapıyorum, gerek sahaflardan, gerek fuarlardan ve tabii mağaza & online sitelerden. Bugün sizlerle yakın zamanda yaptığım kitap alışverişimi paylaşacağım. İnternetten kitap almak isteyenler için de faydalı alternatif olabilir...
Tarih bölümü öğrencisi olduğum ve tarihe ilgili olduğum için kitaplar tarih konulu öncelikle bunu da belirtmeliyim... Tarih kitabı arayanlara da güzel bir öneri olabilir :)

  • D&R'ın mağazasından aldığım kitap ile başlayalım...

"Tarih belirli aralıklarla yeniden yazılmalıdır, bu sadece yeni vak'alar ortaya çıktığı için değil, zamanla bakış açıları değiştiği için de geçerlidir."
Goethe
Değerli Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Feridun M. Emecen'in yeni eseri, 600 yıl boyunca çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk 300 yılına ışık tutuyor. Osmanlıların küçük bir beylikten bir cihan imparatorluğuna doğru yönelişini akıcı bir dille anlatan Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (100-1600), Osmanlı tarihini dar kalıplara sıkıştırmadan ele alan yaklaşımı ve kullandığı sağlam kaynak tenkidi yöntemiyle, siyasi tarih alanında vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşıyor.
Fiyatı: 26 TL
  • D&R' ın online alışveriş sitesinden aldıklarıma geçecek olursak...

Rönesans tarihini Batı dillerinden çevrilmiş kaynaklardan okuyanlar, konuyu adeta tümüyle Batı ve Orta Avrupa'da, bu bölgenin iç dinamikleriyle başlayıp bitmiş bir süreç olarak algılar. Oysa Halil İnalcık'ın Ankara Üniversite'sinde yıllarca okuttuğu, "Rönesans Tarihi" derslerini izleyenler, Osmanlı Türklerinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu gözlemlemişlerdir.
Rönesans Avrupası, işte bu dersin notlarının, elden geçirilip kitaplaştırılmasıyla ortaya çıkmış bir yapıt. Rönesans ve Reform süreçlerinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa tarihini nasıl etkilediğini vurgulamasıyla, benzerlerinden oldukça farklı bir çalışma. Bir yandan Bizans'tan Avrupa ülkelerine iltica ederek hümanizmin önünü açan bilim adamlarının öykülerini gerçeklik zeminine oturturken, bir yandan da Osmanlı siyasi dengeler üzerinden, bu süreçte doğrudan ve nasıl önemli bir pay sahibi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu çalışma Osmanlıların, bundan sonra yazılacak Avrupa tarihlerinde “karşı taraf” değil, taraflardan biri olarak yer alması gerektiğini belirterek, genç kuşak tarihçilerin ufkunu açmak savında. 
Çalışmanın ikinci bölümü, Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci ise, Rönesans’ın ve hümanizmin Osmanlı-Türk tarihindeki yansımalarına odaklanıyor: 
Fatih Sultan Mehmed’in İtalya ve hümanizm öncüleriyle yakın ilişkisi, bu ilişkinin II. Bayezid ile zayıflayışı, Batılılaşmanın Osmanlı İmparatorluğu’nda topçuluk ve denizcilik gibi pratik alanlarda süregelişi, Lâle Devri ile Batı üstünlüğünün kabul edilişi, Tanzimat ile hukuk ve idarede güçlü bir Batılılaşma sürecinin başlayışı ve nihayet Atatürk devrimleriyle tam Batılılaşma hedefinin millî bir kültür dönüşümü haline gelişi... 
Halil İnalcık bu eserinde, Batılılaşma hareketinin yakın tarihimizdeki gelişim sürecini, tanınmış sosyologların analizleriyle de değerlendirerek son gelişmelere ışık tutmaya çalışıyor. Bu süreçte Cumhuriyet tarihinde yaşanan çalkantılara değiniyor ve Suat Sinanoğlu’nun savunduğu, Türk hümanizm hareketinin tam Batılılaşmanın ön koşulu olduğu görüşünü de ayrıntılı biçimde ele alıyor.
Fiyatı: 26 TL
(Fakat D&R online indirimi ile 20,28 TL'e satın aldım.)
"15. ve 16. yüzyıllar Avrupa’sı, zamanın büyük politik-ekonomik gücü Osmanlı’yı hesaba katmadan anlaşılamaz.”
“Avrupa tarihiyle Osmanlı tarihi iki paralel tarihtir; bu nedenle iki dünyanın tarihi karşılaştırmalı olarak incelenmelidir.”
Halil İnalcık
15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı, Avrupa tarihini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı’ya referansta bulunmaksızın raison d’etat, reel politik, güç dengesi ve hatta Avrupa kimliği gibi kavramları açıklamak mümkün değildir. Osmanlı ile Avrupa arasında karşılıklı etkiler aşikâr olduğu halde maalesef bu etkileşim Batı tarihçiliğinde çok fazla dikkate alınmamıştır.
Hristiyan Haçlı geleneği, uzun süren savaşlara bağlı olarak gelişen düşmanlık, kültürel yabancılaşma gibi bazı tarihsel nedenlerden ötürü ve belki de Osmanlı’nın Aydınlanma sürecinin dışında kalması dolayısıyla Osmanlılar Batı tarihçiliğinde genellikle Avrupa ve Avrupalılığın karşıtı ve antitezi olarak ele alınmıştır. Oysa taraflar arasında çatışmadan çok daha fazlası mevcuttur.
Osmanlı Devleti’nin modern Avrupa’yı şekillendirmedeki etkileriyle birlikte Batı tarihindeki yeri ve Avrupa’yla arasındaki siyasi-ekonomik ilişkiler, sosyo-kültürel bir karşılaşma olarak en büyük tarihçilerimizden Halil İnalcık’ın kaleminden, Osmanlı ve Avrupa'da…
Fiyatı: 22 TL
(Fakat D&R online indirimi ile 14,30 TL'e satın aldım.)
Bir uygarlık çevresine girme aşamasındaki toplum, model aldığı toplumun kendine göre bir resmini çizer, o uygarlıkta ve hayat tarzında kendine göre demirleme alanları, referans noktaları saptar. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm yapı ve kurumlarıyla bir bütün olarak yaşadığı modernleşme olgusu da bu çizgiden hareket etmiştir. 23 Aralık 1876'da Osmanlı İmparatorluğu artık anayasal bir monarşi oldu ve ömrünün son 46 yılını bu rejimle tamamladı. 
İlber Ortaylı'nın Osmanlı kurum ve cemaatlerinin modernleşme çabalarını irdeleyen eseri Batılılaşma Yolunda Tanzimat, Tanzimat devri basını, Osmanlı parlamentosundaki millet temsili, anayasal rejim sorunu, taşra bürokrasisi, idari modernleşme, mahalli idareler, diplomasi, Osmanlı'da laiklik hareketleri, Osmanlı idaresi altındaki dini gruplar, Alevîlik, Nusayrîlîk, Ortodoks Kilisesi ve Musevîler gibi pek çok konuyu tarihsel perspektifi içerisinde ele alıyor.
Fiyatı: 22 TL
(Fakat D&R online indirimi ile 15,40 TL'e satın aldım.)
"Türkiye’nin yüzyıllar önce açılan tarih defteri henüz kapanmamıştır ve sık sık da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih bilmek; nereden geldiğinizi, nasıl yurt edindiğinizi öğrenmek zorundasınız. Tarihini bilmeyen, hafızası olmayan toplumların nerelere gideceğinin, sürükleneceğinin, dahası neler yapabileceğinin hesabı olmaz.”
İlber Ortaylı
14. ve 17. yüzyılları arasında Hindistan’dan Viyana kapılarına kadar muazzam büyüklükte bir coğrafyaya hükmettiler... Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Avrupa’nın tarihini şekillendirdiler. Uyguladıkları askerî taktiklerle imkânsız görülen pek çok savaştan zaferle çıktılar...
Hangi kıtada olursa olsun adalet esasıyla yönettiler... Sorunlarını çözemeyen Avrupa devletlerine fikirleriyle ilham verdiler... Mimarîden musikiye, edebiyattan tıbba kadar yeryüzünün her coğrafyasında kalıcı bir iz bıraktılar.
Birçok devlet kurdular: Timurlular, Altın Orda, Memluklar, Osmanlılar...
Efsane hükümdarlara sahip oldular: Emir Timur, Fatih Sultan Mehmed, Sultan Baybars, Kanuni Sultan Süleyman, Babür Şah...
İlber Ortaylı, Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen, dünya tarihinde zirveye taht kuran Türklerin muhteşem yıllarını anlatıyor…
Türklerin Altın Çağı, İlber Ortaylı'nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okuyucunun zevkle okuyacağı bir başucu kitabı...
(Bu kitap 2 çeşitte satılıyor, imzalı/imzasız olarak. Benimki de İlber Ortaylı'nın kendi imzasından olanı olduğu için de aşırı mutluyum! :)
Fiyatı: 25 TL
(Fakat D&R online indirimi ile 16,25 TL'e satın aldım.)
Kitapları, www.dr.com.tr 'den inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Daha önce de güvenle ve sorunsuz şekilde alışverişlerimi yaptım. 60 TL üzerine kargo ücretsiz, siparişler 2-3 iş günü içerisinde ulaşıyor. Son derece korunaklı bir şekilde kutulanıp, kargolanmış olarak geliyor. Hatta dilerseniz hediye paketi yaptırıp, not da ekletebilirsiniz.

  • Kitapyurdu'ndan (online) aldığım kitap ise...

Çalışma Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı-Habsbursg ilişkilerini konu almaktadır. Bu ilişkiler 16. yüzyılın en güçlü ve birbirine rakip iki hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Habsbursg İmparatoru Şarlken'in siyasi amaçları ve savaşları, o dönemde Avrupa'da önemli güç unsurları olan Fransızlar ve Protestanlarla ilişkileri ve şahsiyetleri yakından incelenmek suretiyle ele alınmıştır.
Çalışmanın ağırlık noktalarından birini de Osmanlı-Habsburg ilişkilerinin şekillenmesinde önemli rolü olan ve daha sonra iki imparatorluk arasında yoğunlaşan kültür transferine büyük katkıda bulunan Habsburg elçisi Ogier Ghiselin de Busbecq'in Osmanlı İmparatorluğu'ndaki diplomatik misyonu ve diğer faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu suretle Avrupalı bir elçinin daha doğrusu Avrupalıların 16. yüzyılda Türkleri nasıl algıladıkları da ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Fiyatı: 20 TL
(Fakat sitede indirimdeydi 16 TL'e satın aldım.)
Kitabı, www.kitapyurdu.com 'dan inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Bu kitap şuan son aldığım siparişimdi daha önceden 7-10 civarında kitap almışlığım ve tecrübelerim var bu siteyle de. Kargosu oldukça hızlı 2-3 iş günü içerisinde siparişiniz ulaşıyor. 40 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz, 10 TL'den sonra ise sadece 2 TL kargo ücreti.

Yakın zamanda yapmış olduğum kitap alışverişim bu şekildeydi. Bundan sonra aldığım kitapları ve içeriklerini bu şekilde sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Hatta daha detaylı kitap inceleme yazıları da yazabilirim...
 Yukarıda bahsettiğim kitapların hepsi oldukça konularına hakim ve başarılı, kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplar arasındadır. Tarihe ilginiz varsa göz atmalısınız mutlaka. 

Okuduğunuz için teşekkürler, umarım faydalı bir yazı olmuştur!! Siz ne tarz kitaplar okumayı seviyorsunuz? Önerdiğiniz tarih kitapları varsa yorum olarak bırakın mutlaka!
Bol okumalı günler, sevgiler... :)

2 yorum: